Reseintyg

COVID-19 MED INTYG

Text also in English below

Vi erbjuder virusdiagnostik qPCR inklusive friskintyg/reseintyg på engelska för dig som behöver kunna visa upp bevis på smittfrihet från SARS-CoV-2 (Covid-19). Exempelvis om du ska resa till vissa länder eller utföra vissa arbeten krävs det att du kan uppvisa ett nyligen genomfört och negativt test.  Svar till din mail inom 34 timmar efter provtagning.

We offer a virus test qPCR including a health/travel certificate in English that verifies that you do not have an ongoing infection with Covid-19 at the time for the test. Many countries now require this upon arrival. Answer via e-mail within 34 hours from your sampeling.

Covid 19

Vanliga frågor

VAD ÄR ETT PCR-TEST?

Detta är ett så kallat nasopharynxtest vilket innebär att man topsar med en pinne långt bak i näsan. Testet visar negativt eller positivt. Ett negativt svar innebär att du är smittfri och inte har någon pågående infektion vid tiden för provet. 

PCR-test is a nasopharyngeal test where the nurse swabs the back of the nose. The test shows negative or positive for infection. 

NÄR FÅR JAG SVARET?

Svaret och intyget (som pdf-fil) får du dagen efter testet (efter kl. 18) via krypterad mail (Proton mail).

OBS. Vi tillhandahåller en tjänst som inkluderar att genomföra ett test och rapportera ett testresultat. Detta gör vi efter önskemål från våra kunder. Vi tar inget ansvar för eventuella ändringar i regler och bestämmelser hos andra länder och flygbolag/researrangörer avseende Covid-19.

You will receive the answer the day after the test after 6 o´clock pm via encrypted mail (Proton mail). 

NB. We offer a service which includes performing a test and report a test result. We do this at the request of our clients. We do not take any responsibility for changes in rules and regulations in foreign countries/airlines/tour operators/embassies as regards Covid-19. 

NÄR KAN MAN TESTAS?

Du ska ha varit symptomfri i minst 48 timmar när du kommer för att ta testet. Dvs du ska inte ha halsont, huvudvärk, värk i muskel och leder, feber, torrhosta, nästäppa, snuva, illamående, andningsbesvär eller andra symptom på luftvägsinfektion. Syftet med testet är att fastställa friskhet från infektion.

You have to be asymptomatic (not having had any symptoms for at least 48 hours) to be admitted into the clinic. Symptoms include; sore throat, headache, muscle pain, joint pain, fever, dry cough, blocked nose, nausea, breathing problems or other symptoms of airway infection. The aim of the test is to prove you do not carry an infection. 

FÅR JAG ETT RESEINTYG OCKSÅ?

Ja, friskintyg/reseintyg på engelska skickas till dig samtidigt som provsvaret som en pdf-fil. Intyget är stämplat och undertecknat av leg läkare. Intyget innehåller också ditt personnummer och passnummer. Vi rekommenderar att du skriver ut intyget och tar med i fysisk form till flygplatsen. Det är ditt ansvar att ta reda på vilken typ av intyg som behövs för inresa  och vilka tidsgränser som gäller. Se till att vara uppdaterad då bestämmelser kan ändras med kort varsel. 

The health certificate will be sent to you by mail as a pdf-file. The certificate is stamped and signed by a medical doctor. It also states your passport number and Swedish personnummer. 

We recommend that you print the certificate and bring it to the airport. It is your own responsibility to be updated about what kind of certificate you need. Please stay alert since regulations can change with short notice.

Vanliga frågor

VAD ÄR ETT PCR-TEST?

Detta är ett så kallat nasopharynxtest vilket innebär att man topsar med en pinne långt bak i näsan. Testet visar negativt eller positivt. Ett negativt svar innebär att du är smittfri och inte har någon pågående infektion vid tiden för provet. 

PCR-test is a nasopharyngeal test where the nurse swabs the back of the nose. The test shows negative or positive for infection. 

NÄR FÅR JAG SVARET?

Svaret och intyget (som pdf-fil) får  du inom 34 timmar efter provtagningen. 

OBS. Vi tillhandahåller en tjänst som inkluderar att genomföra ett test och rapportera ett testresultat. Detta gör vi efter önskemål från våra kunder. Vi tar inget ansvar för eventuella ändringar i regler och bestämmelser hos andra länder och flygbolag/researrangörer avseende Covid-19.

You will receive the answer within 34 hours after sampling via encrypted email (Proton mail). 

NB. We offer a service which includes performing a test and report a test result. We do this at the request of our clients. We do not take any responsibility for changes in rules and regulations in foreign countries/airlines/tour operators/embassies as regards Covid-19. 

VAD KOSTAR DET OCH
HUR BOKAR JAG?

Pris för test och friskintyg/reseintyg är 1950kr/person .​ Du bokar tid genom knappen "Boka tid". Ej drop-in.

Du kan också maila om du vill boka. Uppge då namn, personnummer, mobilnummer och e-mailadress. 

Price for test and health/travel certificate is 1950 sek/per person.  Book through the button on the webpage.  We do not allow drop-in appointments for your safety. 

You can also send an e-mail if you want to book an appointment. State your name, personnummer, mobile phone number and e-mail. 

INGET SVENSKT PERSONNUMMER?

Fyll i födelseår/månad/dag och avsluta med 0000. 

Clients without a Swedish personnummer can fill out their year/month/date of birth and 0000

NÄR KAN MAN TESTAS?

Du ska ha varit symptomfri i minst 48 timmar när du kommer för att ta testet. Dvs du ska inte ha halsont, huvudvärk, värk i muskel och leder, feber, torrhosta, nästäppa, snuva, illamående, andningsbesvär eller andra symptom på luftvägsinfektion. Syftet med testet är att fastställa friskhet från infektion.

You have to be asymptomatic (not having had any symptoms for at least 48 hours) to be admitted into the clinic. Symptoms include; sore throat, headache, muscle pain, joint pain, fever, dry cough, blocked nose, nausea, breathing problems or other symptoms of airway infection. The aim of the test is to prove you do not carry an infection. 

FÅR JAG ETT RESEINTYG OCKSÅ?

Ja, friskintyg/reseintyg på engelska skickas till dig samtidigt som provsvaret som en pdf-fil. Intyget är stämplat och undertecknat av leg läkare. Intyget innehåller också ditt personnummer och passnummer. Vi rekommenderar att du skriver ut intyget och tar med i fysisk form till flygplatsen. Det är ditt ansvar att ta reda på vilken typ av intyg som behövs för inresa  och vilka tidsgränser som gäller. Se till att vara uppdaterad då bestämmelser kan ändras med kort varsel. 

The health certificate will be sent to you by mail as a pdf-file. The certificate is stamped and signed by a medical doctor. It also states your passport number and Swedish personnummer. 

We recommend that you print the certificate and bring it to the airport. It is your own responsibility to be updated about what kind of certificate you need. Please stay alert since regulations can change with short notice.

TIDSGRÄNSER?

Om ditt test får vara max 72 timmar exempelvis, så räknas detta från tidpunkten när du tog testet på måndagen. Kolla noga när ditt flyg avgår och när du måste kunna visa upp testen. Vid avgång från Sverige? Vid ankomst till din destinationen?

 Du räknar själv ut vilka tidsgränser som gäller när du tagit reda på reglerna för det land du ska besöka. 

If your test can be maximum 72 hours, this counts from when you took the test on the Monday. Check when your flight departs and when you must show your certificate. At departure from Sweden? On arrival to your destination?

It is your responsibility to calculate the timelines accordning to the rules and regulations for the country you are travelling to. 

VAD BETYGER RESULTATET PÅ TESTET?

Resultatet kan vara negativt (ingen pågående infektion), positivt (pågående infektion) eller icke analyserbart (man kan inte säga om det är positivt eller negativt). 

Om provet är icke analyserbart kör laboratoriet om analysen utan kostnad samma kväll. Svaret kommer i regel efter midnatt. 

The result can be negative (no ongoing infection), positive (an ongoing infection) och not possible to analyse (not possible to tell negative or positive).

If the sample isn´t possible to analyse the lab will re-analyse it the same night but the answer will come after midnight.

Observera!

Det är DITT ansvar att ta reda på vilka intyg som behövs för just DIN resa. Vi på J.J Vård och Konsult ansvarar endast för själva provtagningen.